Wie zijn wij

We stimuleren leerlingen in een veilige en uitdagende schoolomgeving om te ontdekken wat ze willen en kunnen. Heel belangrijk is dat leerlingen eigenaar worden van hun onderwijsproces. We willen leerlingen alle kansen geven om uit te groeien tot zelfstandige personen en om al hun talenten te ontwikkelen. Het is het proces van de leerlingen zelf waar de school begeleiding en sturing aan geeft.

 Vanuit respect voor de ander:

 • Voel ik me veilig
 • Ben ik uniek
 • Heb ik talent
 • Neem ik verantwoordelijkheid
 • Werk ik samen
 • Blijf ik in ontwikkeling

De missie en visie vinden we terug als leidraad binnen de school, zowel in de lessen als in het (strategisch) beleid.

Schoolgids

Team

Directie

 • Directeur: Karin Schulinck
 • Adjunct Directeur: Lisa Moorman

Pedagogisch ondersteuners

 • Suzette Lacroes
 • Marleen Hensens

Cordaan Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO) ondersteuning in de groepen

 • Helene Braun
 • Charlotte Maessen
 • Tara Byrne

Fibbe Specialistische Jeugdhulp

 • Wieteke Willems
 • Clemens van Beek

Locatie Meer en Vaart

Groepen, leerkrachten en onderwijsondersteuners

 • Groep Haan: Monique Bos, Melisa Cakir, Gojah Azijnman, Mariam el Aouati, Suzette Lacroes
 • Groep Muis: Lotte de Jong, Mirjam Rodenburg, Mariam el Aouati, Safae Belhaj
 • Groep Kikker: Kiswanna Rigters, Hajar el Hannouci Raissa Rahamat
 • Groep Poes: Brigitte Proost, Rafika Ettanaze, Maryem Bouzaiza
 • Groep Panda: Tonneke Oskamp, Mechelin Gorter.
 • Groep Zebra: Amber van Veen, Btissam Kilouli, Kirsten Ozinga
 • Groep Slang: Sharon de Graaf-Plattel, Naoual Karimi, Amel Faddali, Sara Gouwenberg
 • Groep Beer: Paul van der Meer, Liesbeth Verhoef
 • Groep Vlinder: Katinka Langereis, Hannah Scheeren, Suzette Lacroes, Kirsten Ozinga
 • Groep Giraf: Ingeborg Peters, Ikram el Mourabit, Marloes Zonneveld

Fibbescl: psycholoog/orthopedagoog:

 • Wieteke Willems
 • Alex van Veen
 • Clemens van Beek

Overige personeelsleden:

 • Administratie: Sandra Baas
 • Beeldende vorming: Kirsten Ozinga
 • Conciërge: Dennis Plomp
 • Contactpersoon/ coordinator sociale veiligheid: Marleen Hensens, Mechelin Gorter
 • Cultuurcoördinator: Marloes Zonneveld
 • Sociale veiligheid: Mechelin Gorter
 • Fysiotherapie: Marsha Burggraaff
 • Ergotherapie: Denise Brunekreef
 • Bewegingsonderwijs: Jaloe van Rijn
 • Intern Begeleider: Ilona van Westerlaak
 • ICT / Multimedia: Marloes Zonneveld, Kirsten Ozinga
 • Zorgcoördinator: Astrid Wouters
 • Logopedie: Ikram Bouzaiza
 • Muziek: Jenny van Huissteden
 • Ouder kind adviseur: Stella van Heeren
 • Psycholoog: Frederike Vegter
 • Schoolarts: Maaike de Jong
 • Vrijwilliger Bibliotheek (maandag): Loekie Jacobs

Locatie Wereldboom

Groepen, leerkrachten en onderwijsondersteuners

 • De Goudhaantjes: Mayra Douglas, Mandy van Geijlswijk, Martine Noort
 • Groep Eekhoorn: Marjolein Duits, Annalies Hoencamp, Cheshta Siriham, Angeline Haak, Mandy van Geijlswijk
 • Groep Vos: Janneke Schrage, Debbie Tankink, Isaura Hilgen
 • Groep Wolf: Juncal Graas, Lenneke de Vries, Nadika Mathlener, Jean Ismail
 • Groep Bever: Brit Aku Rahhal, Sabine Mousset, Nadika Mathlener, Jean Ismail, Mandy van Geijlswijk,
 • Cordaan Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO) ondersteuning in de groepen: Bente Ravesloot

Fibbescl: psycholoog/orthopedagoog

 • Wieteke Willems
 • Lotte Bertens

Overige personeelsleden

 • Administratie: Deborah Sweris en Sandra Baas
 • Beeldende vorming: Lia Harmsen
 • Conciërge: Ben Viergever
 • Cultuurcoördinator: Angeline Haak
 • Contactpersoon / coördinator Sociale veiligheid: Mechelin Gorter
 • Kinderoefentherapeut: Marjolein Sluiter, Shiwani Rasiawan
 • Bewegingsonderwijs: Stefanie Ripken
 • ICT / Multimedia: Marloes Zonneveld, Kirsten Ozinga
 • Intern Begeleider: Angeline Haak
 • Logopedie: Daphne de Wijs
 • Muziek: Jenny van Huissteden
 • Psycholoog: Frederike Vegter
 • Schoolarts: Maaike de Jong

Communicatie/Parro

Een groot deel van de dagelijkse communicatie tussen school en thuis verloopt via Parro. De klassen delen groepsberichten voor alle ouders, meestal ook met foto; s erbij. Zo bent u goed op de hoogte van wat er zich op school afspeelt. 

Daarnaast is er voor alle kinderen een kindgesprek waarin ouders en leerkrachten in een korte lijn met elkaar kunnen overleggen. 

Parro is AVG goedgekeurd.

Dat betekent dat uw gegevens beschermd zijn. Het is een veilige afgeschermde omgeving.  Ook hebben we de ruimte om zaken als uitjes, ouderavonden en gesprekken gemakkelijk te organiseren en in te plannen met u als ouder.

De app is te gebruiken op een smartphone, tablet of computer.

Medezeggenschapsraad

Wanneer u echt mee wilt praten en mee wilt beslissen over het beleid van de school, dan kunt u het beste plaatsnemen in de medezeggenschapsraad (MR).  De MR denkt mee, adviseert en beslist over het beleid van de school. Belangrijke zaken waar de MR zich mee bezighoudt zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, begroting en onderwijsvernieuwing.

De MR van de Alphons Laudy bestaat uit zes personen; drie ouders en drie personeelsleden. De MR komt 1 keer per twee maanden bij elkaar. Hiervoor wordt een vergoeding van 75 euro per keer betaald. Tevens wordt er voor een kleine maaltijd gezorgd. Belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan het bestuur. De MR heeft hiervoor twee rechten, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Eens per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat er besproken is. 

Het is belangrijk dat ouders en personeel de MR weten te vinden en MR-leden voeden met onderwerpen en ideeën. Een MR moet immers kritisch blijven meedenken en telkens weer nieuwe ontwikkelingen willen volgen en ook zelf initiatieven willen nemen.

Het bestuur van Stichting Kolom heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, voor beleidszaken die de stichting als geheel aangaan. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitters van de MR.

 1. i.vanwesterlaak@kolom.net
 2. l.moorman@kolom.net

Scholierenvergoeding

Sinds 2022 vragen wij op school geen ouderbijdrage meer. Uitjes en activiteiten worden door school en vanuit subsidies van de gemeente betaald. De gemeente Amsterdam geeft vergoedingen aan ouder(s)/ verzorger(s) van kinderen met een laag inkomen.

De regeling geldt voor kinderen:

 • Tot 18 jaar, die in Amsterdam wonen
 • Die naar het (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs gaan
 • Die bij ouder(s)/verzorger(s) wonen, die in 2020 een inkomen op bijstandsniveau had(den)

Kosten die worden vergoed:

 • Schoolkosten (ouderbijdrage, schoolreisje, boeken, broodmaaltijd) (niet nodig op de Alphons Laudy)
 • Culturele activiteiten (muziek- of dansles, theaterbezoek)
 • Sportieve activiteiten (contributie, sportkleding en -schoenen)