Locatie Wereldboom

Locatie Wereldboom

De nevenlocatie Wereldboom bestaat uit vijf ZMLK SO groepen. Deze worden de PAZ groepen genoemd; PAssend Onderwijs Zuid. 

De Wereldboom is een Humanistisch Kindcentrum. Naast onze vijf groepen huisvest De Wereldboom daarnaast een aantal SBO groepen en twee groepen van PI-school de Professor Waterink. Door deze samenwerking is het mogelijk om leerlingen dicht bij huis een onderwijsaanbod te bieden. Door de bundeling van expertise kan een breder en daarmee passend onderwijsaanbod gerealiseerd worden. Dit stelt de leerling in staat om langer op dezelfde school te blijven. Er is sprake van een optimale doorstroming van en naar het SBO en het ZML SO en soms ook doorstroming vanuit de PI naar het ZML SO.

Deze locatie staat in Amsterdam Zuid. Er zijn in de laatste 3 jaar veel leerlingen geplaatst die op de wachtlijst stonden voor het SO. Daardoor zitten er op deze locatie veel leerlingen die uit de hele stad komen, met diverse achtergronden.  Alle groepen op beide locaties zijn ingedeeld op kalenderleeftijd. Het ontwikkelingsniveau kan binnen de groep uiteenlopen. Alle leerlingen op de SO Alphons Laudy hebben moeite met leren. Zij hebben veel herhaling nodig en aanbod in kleine stapjes, het werk wordt veelal aangepast aan het niveau van de leerling. In een aantal groepen wordt de gesproken taal visueel en met gebaren ondersteund. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling en het ‘leren-leren’. De groepen worden samengesteld op basis van een uitstroomprofiel, het leerniveau en de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Samen leren leven